Day: February 28, 2019

Jak żyć?

Odpowiedzi poszukam na Youtube.